Prezentační část - Kancelář 21. století

Ukázka je zaměřena na práci s dokumenty v reálné praxi organizace. Měli jste možnost sledovat příjem dokumentů, autorizovanou konverzi, oběh v elektronické (i fyzické) formě, odeslání dokumentů a práci spisovny. V rámci této virtuální kanceláře bylo prezentováno:

  Prezentaci společnosti Evrofin:
 • Neopost – výplatní – frankovací stroje, obálkovací stroje, otevírače dopisů, tiskárny adres a zařízení pro bezobálkové – tlakové lepení dokumentů
 • VIPS - čtecí/skenovací/třídící zařízení se sofistikovaným obslužným softwarem
 • HITI - řešení pro kompletní personalizaci potisku karet
 • MSE – tonery do laserových tiskáren
  Prezentaci společnosti GORDIC®:
 • Spisová služba GORDIC® - informační systém pro komplexní evidenci fyzických i elektronických dokumentů
 • GLOUD - cloudové řešení pro organizace veřejné správy
 • GINIS® POK (Pokladna) - propojení platebních automatů (dodávaných společností IMA s. r. o.) a bezhotovostních terminálů (umožňujících platby kartou) s IS GINIS®
 • GINIS® PAM (Práce a mzdy) a PER (Personalistika) - Společnost IVAR a. s. jako dodavatel docházkových systémů bude prezentovat různé typy systémů a trendy v tomto oboru a dále svoje SW řešení ShiftMaster - plánování směn v nepřetržitých provozech (zdravotnictví, bezpečnost, armáda). Propojení IS ShiftMaster a IS GINIS® PAM a PER, které je používáno v praxi VN Olomouc.
  Prezentaci společnosti Konica Minolta:
 • Multifunkční zařízení a dokumentové skenery umožňující automatické předávání skenovaných dokumentů do systému Spisové služby
  Prezentaci společnosti Infokanál:
 • Městský rozhlas "do kapsy" (sms komunikace s občany), SMS/MMS podatelna komunikující se Spisovou službou GINIS®, SMS platby napojené na GORDIC® GINIS®
  Prezentaci společnosti Chlum:
 • Komerční spisovna Chlum - informační stánek komplexního archivního servisu písemností a dokumentů.